2918 Sayılı Trafik Kanununa bağlı yönetmeliğin 83.maddesinde; "Zayi edilen ve yıpranmış olan sürücü belgeleri, sahibinin beyanı esas alınarak bir dilekçe ile müracaatı üzerine, yenisi verilerek değiştirilir" denilmektedir.

Zayiinden Sürücü Belgesi Çıkarmak İçin İstenilen Belgeler

Yıpranma veya Kimlik Değişikliğinden Dolayı Sürücü Belgesi Değişimi:

Öncelikler herhangi bir Emniyet Müdürlüğüne Online Randevu alınır.

  1. Sağlık Raporu ( Kurumumuza danışabilirsiniz. )
  2. Nüfus Cüzdanı aslı
  3. 2 Adet Biyometrik fotoğraf.
  4. Sürücü Belgesi ücreti. ( Halkbankasına yatırabilirsiniz. )
  5. Ehliyet yenileyenler için Eski sürücü belgesi aslı
  6. Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge, (Evlenme cüzdanı veya boşanma ilanı fotokopisi)

Daha detaylı Bilgi İçin http://www.trafik.gov.tr/Duyurular/Sayfalar/Sürücü-Belgelerini-Değiştiriyoruz.aspx adresini ziyaret edebilirsiniz.